Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) tarafından 30 Nisan 2024 tarihinde (bugün) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması hakkında açıklamalar yapıldı. Borsada 1 Mayıs İşçi bayramı molası öncesinde güne ekside devam eden enerji şirketi yüzde 100 sermaye tavanı artırımı yapacağını yatırımcılarına duyurdu. 

Enerji şirketinin KAP'a yaptığı açıklamalar ile sermaye tavanı artırımının detayları duyuruldu. Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

''Şirketimizin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.

1-Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, yaşanılan yüksek enflasyon ortamında ileriki tarihlerde yapılacak sermaye artırımlarında yetersiz kalacağı düşünülerek ,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 1.500.000.000.-TL’den (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) 3.000.000.000 TL ‘ ye (ÜçmilyarTürkLirası) yükseltilmesine,kayıtlı sermaye tavanın 2024-2028 yılları için (5 yıl süre ile) geçerli olmasına,

2- Şirket Esas Sözleşmemizin ” Şirketin Sermayesi Sermaye Payları ve Pay Senetleri” başlıklı 6. maddesinin, ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesine,

Son Ayda Halka Arz Olan Şirketten Temettü Müjdesi! Tarih Belli Oldu Son Ayda Halka Arz Olan Şirketten Temettü Müjdesi! Tarih Belli Oldu

3-Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına,

karar vermiştir.'' denildi.