Gıda Şirketinden Yurtdışı İş Anlaşması İle İlgili Detaylı Açıklama Gıda Şirketinden Yurtdışı İş Anlaşması İle İlgili Detaylı Açıklama

SPK'nın Şekerbank'a %34,41 oranında bedelli sermaye artırımı için onay vermesi, banka tarafından dün duyuruldu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 13 Haziran 2024 olarak belirlendi ve bedelli sermaye artırımı ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Bankanın 1.860.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamının nakden karşılanmak suretiyle 640.000.000 Türk Lirası artırılarak 2.500.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması, SPK tarafından 07.06.2024 tarihinde onaylandı ve onaylı İzahname 10.06.2024 tarihinde KAP'ta yayımlandı. Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı), İzahname'de belirtilen esaslara göre 13.06.2024 ile 27.06.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılabilecek.

Yeni pay alma hakları, kısıtlanmamış olup mevcut ortakların %34,41 oranında yeni pay alma hakkına sahip. Bu hakların kullanımında bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL üzerinden satışa sunulacak. Yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen ortaklar, bu süre içinde Aracı Kurum/Kuruluşlar nezdindeki yatırım hesaplarına tam ve nakit olarak yatıracaklar.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satışında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan ‘'Borsada Satış'' yöntemi kullanılacak ve paylar nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan iki iş günü süresince satışa sunulacak. Bu süreçte satılamayan paylar altı iş günü içinde iptal ettirilecek.