Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 5 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayladığı borçlanma aracı ihracı ile ilgili detayları paylaştı. Zorlu Holding'in bir parçası olarak faaliyet gösteren şirket, daha önce KAP'a yapılan açıklamalara dayanarak, 04.07.2024 tarihinde SPK tarafından onaylanan ihraç belgesini 05.07.2024 tarihinde almıştır. Bu belge, nitelikli yatırımcılara satış amacıyla düzenlenmiştir ve halka açık bir şekilde kamuoyuna duyurulmuştur.

Gözler Perşembe Gününde ''Bedelsiz Onayı Bekleyen Şirketler'' Gözler Perşembe Gününde ''Bedelsiz Onayı Bekleyen Şirketler''

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında, ''24.04.2024 ve 25.04.2024 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2024 tarih ve 2024/31 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 05.07.2024 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.'' denildi.