Teknoloji Şirketi Temettü Kararını Değiştirdi! Teknoloji Şirketi Temettü Kararını Değiştirdi!

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), 8 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Rekabet Kurulu'nun aldığı bir karar hakkında bilgi verdi.

Şirketin bildirisine göre, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. tarafından atık cam dönüşüm faaliyetlerine ilişkin verilen taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından bağlayıcı kabul edildiği, ancak bu taahhütlere uygunluğun incelenmesi sonucunda Kurul'un, şirket ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca soruşturma başlatma kararı aldığı belirtildi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''27/10/2021 tarihli açıklamamız ile kamuoyuna duyurulduğu üzere, Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) 2021 yılında yaptığı ön araştırma kapsamında, Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. tarafından atık cam dönüşüm faaliyetlerine ilişkin olarak taahhütler sunulmuş ve sunulan taahhütler Kurul tarafından bağlayıcı hale getirilmişti. Söz konusu taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığı hususuna yönelik olarak yapılan inceleme sonucunda, Kurul tarafından, Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu inceleme kapsamında ayrıca Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.'' denildi.