Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) tarafından 25 Mart 2024 tarihinde (bugün) Kamuyu aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması hakkında açıklama yapıldı.

Gayrimenkul şirketi, pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına, Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket özkaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 500.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verildiği duyuruldu.

Gyo Hisse

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Şirketimizin 25.03.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,

2. Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı’nda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

3. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %2,50’sine karşılık gelen 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,

4. Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket özkaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 500.000.000 TL olarak belirlenmesine,

5. Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,

6. Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına

Halka Arz Şirketi Milyon Dolarlık Anlaşma İle Zirveye Koşuyor Halka Arz Şirketi Milyon Dolarlık Anlaşma İle Zirveye Koşuyor


karar verilmiştir.'' denildi.