Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET), 2 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, 2023 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 191.190.643 TL dönem net karının, yasal kayıtlara göre 67.045.391,17 TL olarak hesaplandığını ve geçmiş yıl kârlarının hesaplanmasıyla birlikte olağanüstü yedekler hesabına kaydedildiğini belirtti. Bu durum doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun, kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin Olağan Genel Kurul'da kabul edildiği ifade edildi. Bu karar, şirketin finansal yönetim stratejileri ve gelecek planlaması kapsamında alındı. MEPET'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bu bildirim, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için önemli bir bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Şirketin kâr dağıtım politikasındaki bu kararın, finansal sağlamlığını koruma ve ileriye dönük büyüme hedeflerini destekleme amacı güttüğü vurgulandı. MEPET'in sektördeki konumunu güçlendirme ve yatırımcı güvenini pekiştirme adına önemli bir adım olarak değerlendirilen bu gelişmeler, şirketin gelecekteki performansı üzerinde de olumlu bir etki yaratabilir.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

Yakından Takip Edilen Halka Arz Şirketinden Toplu İş Anlaşması Yakından Takip Edilen Halka Arz Şirketinden Toplu İş Anlaşması

''28.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında;

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 191.190.643 -TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 67.045.391,17 -TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi kabul edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.'' denildi.