2024 Yılının en verimli temettü hisseleri arasında gösterilen Sanayi şirketinin pay dağıtımı hakkında bilinenleri bu yazımızda ele aldık.  Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) şirketi, pay başına ''20'' Lira temettü ödemesini bu hafta içerisinde gerçekleştireceğini duyurdu. 

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 4 Mart günü yönetim kurulun aldığı karar ile, hisse başına brüt 20 TL, net 18 TL nakit temettü dağıtacağını açıkladı. 28 Mart tarihinde Genel kurulda ortakların onayını alan temettü kararı kesinleşerek hafta içinde yatırımcılarına dağıtıma başlayacak.

TOASO temettü 2024 ne zaman?

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) temettü ödemeleri için hak kullanım tarihi 4 Nisan 2024 olacak. Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 8 Nisan 2024 tarihinde kullanılabilir olacak. Temettü almaya hak kazanmak için 3 Nisan tarihli seans kapanışı itibarıyla hisse senedine sahip olmak yeterli olacak.

Toaso

Sanayi şirketi, pay dağıtım kararı ile ilgili yatırımcılarına şu açıklamada bulundu;

''Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2023 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 15.083.439.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplandığı üzere toplam 49.255.713 TL'dir

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %2000,00 oranında toplam 10.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %2000,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 20,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %2000,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 20,00 Kr, net 18,00 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 04 Nisan 2024 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitine Ortaklar Genel Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Yatırım Devi 1 Milyar Liralık Satış Yaptı! İşte Satış Yaptığı Hisseler Yatırım Devi 1 Milyar Liralık Satış Yaptı! İşte Satış Yaptığı Hisseler

Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.'' denildi.