Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), 7 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Finansal Duran Varlık Edinimi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, özellikle savunma sanayi sektörü olmak üzere ulusal ve uluslararası pazarlara sivil ve askeri kablo, konnektör ve kablaj (harness) gibi ürünlerin üretimi, tasarımı, araştırma geliştirmesi, eğitim, test ve satış sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ASELSAN'ın %15 hissesine sahip olduğu "Adıyaman Kablo ve Konnektör A.Ş." adında bir şirket kurulduğu belirtildi. Bu şirketin, söz konusu ürünlerin satışı, pazarlaması, ithalatı, ihracatı, eğitim, bakım ve satış sonrası hizmetleri gibi alanlarda faaliyet göstereceği ifade edildi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

Net Karını Yüzde 100'ün Üstüne Arttıran Şirketten İhale Açıklaması Net Karını Yüzde 100'ün Üstüne Arttıran Şirketten İhale Açıklaması

''Başta savunma sanayi sektörü olmak üzere, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak üzere sivil ve askeri kablo, konnektör ve kablaj (harness) ve benzeri ürün ve teknolojilerin üretimi, tasarımı, araştırma geliştirmesi, eğitim test ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmek ve söz konusu ürünlerin satış ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak, eğitim, bakım ve satış sonrası hizmet vermek, bu konularla ilgili her türlü ticari ve sınaî faaliyette bulunmak amacıyla  %15’i ASELSAN’a ait olmak üzere “Adıyaman Kablo ve Konnektör A.Ş.” ünvanlı şirket kurulmuştur. Şirketin sermayesi 485.000.000,- TL olup, kuruluşu 7 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiştir.'' denildi.