Türkiye'de halka arz olan şirketler yatırımcısına şimdiye kadar ne kadar getiri sağladı belli oldu. Son 1,5 ayda 8 şirket halka arz olurken yatırımcısına kazandırdığı getiri oranı da belli oldu.

Son dönemlerde halka arz olan şirketlere katılan yatırımcı sayısı artarken bu süreçte katılım endeksine uygunlukta hissenin gidişatını aslında belirleyen faktör oluyor. Öyle olacak ki şirketin tüm bilgilerinin belli olmasından sonra kaç gün tavan gideceği de ekonomistler tarafından belirleniyor. 

SON 8 HALKA ARZ TOPLAM GETİRİSİ

İşte son 8 halka arzın toplam getirileri de belli oldu. Şirketlerin ortalama bu zamana kadar ki yatırımcısına kazandırdığı ücrette yüzdelik oranda paylaşıldı:

#PATEK %245
#ALVES %195
#ARTMS %89
#LMKDC %82
#ODİNE %77
#MOGAN %51
#BORSK %36
#OBAMS %11

Pasifik Teknoloji şirketi PATEK halka arz olduğu günden bu yana yatırımcısına %245 getiri sağladı.

Alves Kablo halka arz olduğu günden bu güne kadar yatırımcısına %195 getiri sağladı.

Artemis Halı şirketi ARTMS halka arzdan bu güne kadar yatırımcısına %89 getiri sağladı.

Limak Çimento şikriet LMKDC halka arzdan bugüne kadar yatırımcısına %82 getiri sağladı.

131 Ülke İle İş Anlaşması Olan Dev Gıda Şirketi Halka Arz Oluyor 131 Ülke İle İş Anlaşması Olan Dev Gıda Şirketi Halka Arz Oluyor

Odine Teknoloji şirketi ODİNE halka arzdan bugüne kadar yatırımcısına %77 getiri sağladı.

Mogan Enerji şirketi MOGAN halka arzdan bugüne kadar yatırımcısına %51 getiri sağladı.

Bor Şeker şirketi BORSK halka arzdan bugüne kadar yatırımcısına %36 getiri sağladı.

Oba Makarna şirketi OBAMS halka arzdan bugüne kadar yatırımcısına %11 getiri sağladı.