Gözler Perşembe Gününde ''Bedelsiz Onayı Bekleyen Şirketler'' Gözler Perşembe Gününde ''Bedelsiz Onayı Bekleyen Şirketler''

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN), 9 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamada, 09.07.2024 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda kar dağıtımı yapılmamasına yönelik Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek onaylandığını bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, mali tablolarda dönem zararı oluştuğu ve şirketin işletme sermayesi ihtiyacının göz önünde bulundurulduğu belirtilerek, olağanüstü yedekler dahil diğer dağıtılabilir kaynaklardan da kar payı dağıtılmaması kararının Genel Kurul tarafından onaylandığı ifade edildi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak; Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemelerine ve Yasal Kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda dönem zararı oluşmuş olması, şirketin işletme sermayesi ihtiyacı da göz önünde bulundurularak olağanüstü yedekler dahil diğer dağıtılabilir kaynaklardan da kar payı dağıtılmamasına ve Yasal kayıtlarda oluşan 2023 yılı zararının geçmiş yıllar zararı olarak dikkate alınmasına ilişkin teklifi 09.07.2024 Tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek onaylanmıştır. Bu kapsamda herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.'' denildi.