Borsa İstanbul'da işlem gören turizm şirketleri arasında yer alan Kuştur Kuşadası Turizm şirketi 2023 yılı net karını açıkladı. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A. Ş. (KSTUR) 2023 yılı 12 aylık bilançosunu paylaştı.

Şirketin de net dönem karı önce ki yıllara kıyasla yüzde 174 yükseliş gösterdi. KSTUR son 1 yıl içerisinde ise yatırımcısına yüzde 2433 getiri sağladı.

Şirket tarafından KAP'a bildirilen bilançoda ise 2022 yılında 189,4 milyon TL satış açıklayan turizm şirketi 58,25 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirket 2023 yılı son 12 aylık bilançoda ise 159,78 milyon TL kar açıkladı.

Son Ayda Halka Arz Olan Şirketten Temettü Müjdesi! Tarih Belli Oldu Son Ayda Halka Arz Olan Şirketten Temettü Müjdesi! Tarih Belli Oldu

KAP'A AÇIKLADI

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolara göre; -159.789.927,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu;

TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağı ve 2023 yılında yapılan bağış bulunmadığından dolayı 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 159.789.927,00 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, - Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait enflasyon düzeltmesi uygulanmamış Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise 111.855.318,76 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması " Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağından 111.855.318,76TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu görülmektedir.