İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) tarafından 9 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında açıklama yapıldı.

KAP Açıklaması

Yatırım şirketi tarafından yapılan KAP açıklamasında,

Sağlık Şirketi Art Arda Anlaşmalarını Duyurmaya Devam Ediyor Sağlık Şirketi Art Arda Anlaşmalarını Duyurmaya Devam Ediyor

''Şirketimizin 08.07.2024 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden; 1-Ana Sözleşmemizin 19. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden toplam 2.500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına, 2-2.500.000.000 TL tutarına kadar olacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, 3-İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, 4-İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi de dahil olmak üzere, Şirket yönetimine yetki verilmesine, 5-Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen de Şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla'' denildi.