SPK Bülteni Açıklandı! 3 Şirkete Sürpriz Onay Geldi SPK Bülteni Açıklandı! 3 Şirkete Sürpriz Onay Geldi

YEOTK (YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.) tarafından 21 Haziran 2024 tarihinde yapılan açıklamada, şirketin bedelsiz sermaye artırımı kararının detayları paylaşıldı. Şirket, bedelsiz sermaye artışı sonucunda ihraç edilecek menkul kıymet türünü düzelttiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şirketin çıkarılmış olan 96.000.000 TL olan sermayesinin %270 oranında artırılarak 259.000.000 TL'ye yükseltileceği belirtildi. Sermaye artışının tamamının iç kaynaklardan karşılanacağı ve bu artışın 40.011.449,43 TL'sinin geçmiş yıl karlarından, geri kalan kısmının ise 2023 yılı genel kurul toplantısında kabul edilen kar ve sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanacağı ifade edildi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında, 

''Yönetim Kurulu tarafından alınan 14.06.2024 tarihli karar uyarınca;

1) Şirketimizin 96.000.000 (DoksanaltımilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle % 270 oranında artış ile 259.000.000 TL artırılarak 355.000.000-TL’ye çıkarılmasına,

2) Artırılacak 259.000.000 TL’lik sermayenin 40.011.449,43 TL’sının geçmiş yıl karlarından, kalan tutarın ise 2023 yılı genel kurul toplantısında kabul edildiği üzere 2023 yılı karından ve sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,

3) Şirket sermayesinin %270 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 259.000.000 TL’lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4) İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.'' denildi.