Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (CONSE) tarafından dün akşam saatlerinde KAP’a yapılan bildiride şirketin bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Şirket tarafından alınan kararla birlikte bedelsiz sermaye tavanı artırımı için ilerleyen günlerde SPK’ya başvuruda bulunulacak.

Birçok yatırımcı tarafından takip edilen bedelsiz sermaye artırımlarına bir yenisi daha eklendi. Şirket tarafından SPK’ya yapılacak başvuru sorasında bedelsiz kararı onaylanarak işlem gerçekleştirilecek. Bu süreç 2 ay gibi bir sürede gerçekleşebiliyor. Fakat bazı durumlarda 2 aydan çok daha uzun süre onay süreci tamamlanamayabiliyor.

ŞİRKET YÜZDE 100 BEDELSİZ KARARI ALDI

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (CONSE) tarafından yapılan KAP bildirisinde şirketin dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısı neticesinde bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığı açıklandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada 385.500.000 TL olan kayıtlı sermayenin %100 oranda, 385.500.000 TL artırılarak 771.000.000 çıkartılmasına karar verildiği bildirildi.

Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi;

Şirketimiz Yönetim Kurulu 8 Mayıs 2024 tarihli toplantısında,

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinde verilmiş bulunan yetkiye istinaden, Şirket'in 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 385.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranda; 385.500.000 TL tutarında artırılarak tamamı nakden karşılanmak üzere 771.000.000 TL'ye artırılmasına;

2. Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'da detaylandırıldığı şekilde, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin kârlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılmasına,

3. Artırılan 385.500.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerli 385.500.000 adet payın nama yazılı olarak ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların imtiyazsız olarak tespitine;

4. Mevcut pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve mevcut pay sahiplerinin pay alma hakkının 1 adet pay için nominal değer olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına;

5. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine;

Halka Arz Olacak Lojistik Şirketinin Talep Toplama Tarihi Belli Oldu Halka Arz Olacak Lojistik Şirketinin Talep Toplama Tarihi Belli Oldu

6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal fiyatın aşağısında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilmesine;

7. Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına;

8. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

9. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkili aracı kurum olarak belirlenmesine;

10. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için Şirket imza sirkülerinde yetkili kişilere yetki verilmesine

karar vermiştir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

Saygılarımızla”

CONSE HİSSELERİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul’da CONSE koduyla işlem gören şirketin hisseleri 9 Mayıs itibariyle 7,03 seviyesinde. Son günlerde düşüş yaşayan hisseler dünkü kapanışa göre yüzde 2,23 geriledi. CONSE hisseleri haftalık bazda yüzde 7,50 değer kaybı yaşarken aylık bazda ise yüzde 18,55 değer kazandı. Enerji şirketinin yatırımcıları yıllık bazda ise yüzde 38,93 oranında kazanç sağladı. Fakat bu tutarın enflasyonun çok altında olması nedeniyle getiri yatırımcıları memnun etmedi. Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında şirketin hisselerinde nasıl bir değişim yaşanacağı merak ediliyor.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.