Geçtiğimiz günlerde SPK tarafından bedelsiz sermaye artırımı onayı alan Mavi Giyim A.Ş. (MAVIşirketi bugün bölünmeye gidiyor. Yatırımcısına iki kat bedelsiz hisse verecek olan giyim şirketi tarafından Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 19/03/2024 (BUGÜN) olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10.01. 2024

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 500.000.000

Mevcut Sermaye (TL) : 198.628.000

Ulaşılacak Sermaye (TL) : 397.256.000

Ödeme Tarihi : 21.03.2024 Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi : 20.03.2024 Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'ndan 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'na artırılması işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14/03/2024 tarih ve 15/391 sayılı kararıyla onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 19/03/2024 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.'' denildi.

Teknoloji Şirketi Temettü Kararını Değiştirdi! Teknoloji Şirketi Temettü Kararını Değiştirdi!