Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride şirketin bedelsiz sermaye artırım kararı açıklandı. Son dönemde birçok şirket bedelsiz sermaye artırımı kararını KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşıyor. Alınan bedelsiz sermaye artırımı kararı sonrasında SPK'ya yapılan onay sonrasında şirketler sermaye artırımlarını gerçekleştiriyor. Böylelikle hissedarlar da bedelsiz şekilde hisselerini çoğaltabiliyor. Gersan Elektrik tarafından dün akşam saatlerinde yapılan KAP bildirisinde şirketin sermaye artırımı kararı aldığı açıklandı.

YÜZDE 200 BEDELSİZ KARARI

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride şirketin 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanarak 160.000.000 TL artırılarak 240.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verildiği bildirildi. Şirket tarafından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı sonrasında hak sahiplerine bedelsiz yüzde 200 oranında pay dağıtılacak. 

Gerel Bedelsiz Sermaye Artırımı Detay

Şirket tarafından KAP'a yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi;

"1-Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri 16.05.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

2-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nin verdiği yetkiyle, Şirketimizin 400.000.000 TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 80.000.000 TL (SeksenMilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermaye tutarının, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 160.000.000 TL (YüzAltmışMilyonTürkLirası) arttırılarak 240.000.000 TL'ye (İkiYüzKırkMilyonTürkLirası) çıkarılmasına,

3-Sermayeye ilave edilecek 160.000.000 TL'nin (YüzAltmışMilyonTürkLirası), tüm pay sahiplerine payları oranında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun onayı akabinde dağıtılmasına,

4-Bu kapsamda şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nin işbu karar doğrultusunda tadiline,

Borsada Yatırım Şirketinden 3,6 Milyarlık Dev Alım Borsada Yatırım Şirketinden 3,6 Milyarlık Dev Alım

5-Sermaye artışına yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile SPK'ya başvuru yapılmasına, karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GEREL HİSSELERİ NE DURUMDA?

Şirket tarafından son dönemde yapılan dev anlaşmalar ve bedelsiz kararı sonrasında hisse fiyatları merak edilmeye başlandı. GEREL hisseleri 17 Mayıs itibariyle 46,38 TL seviyesinden işlem görüyor. Enerji hissesi aylık bazda yatırımcısına yüzde 24,01, yıllık bazda ise 143,08 getiri sağladı.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.