Türkiye'nin 1993 yılından itibaren faaliyet gösteren holdingleri arasında yer alan Enda Enerji Holding A.Ş. (Enda) şirketi halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Ülkenin de farklı coğrafyalarında yer alan ve tamamının da yenilenebilir kaynaklara dayalı 10 elektrik santraliyle beraber de 180,18 megavat kurulu güce sahip olan Enda şirketinin de halka arzında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A. Ş. liderlik edecek.

Yiğit Akü ne zaman halka arz olacak? Yiğit Akü ne zaman halka arz olacak?

Borsada sermaye artırımı yöntemiyle beraber gerçekleştirilecek olan halka arz tarafından elde edilecek bu hasılatın da; 

bağlı ortaklıklar bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı, bağlı ortaklıklarının sermayesindeki payının artırılması, yurt içi ve yurt dışında, enerji sektöründe değer katacak yatırım fırsatlarının fonlanması ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanacak olan Enda, borçsuz ve nakit pozisyonu güçlü bir mali yapıya sahip.

Enda bünyesinde bulunan Hidrolik (“HES”), Rüzgâr (“RES”), Jeotermal (“JES”) ve halen proje çalışmaları devam eden Güneş (“GES”) dahil yenilenebilir kaynak çeşitliliği olan santraller Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yer alıyor.

ENDA HALKA ARZ TASLAK İZAHNAME

  • 100.000.000 Lot
  • Tacirler Menkul
  • Yıldız Pazar
  • Fonun kullanım yeri: %40 - %50 bağlı ortak bünyesindeki yatırımlar
  • %30 %40 yurt içi ve yurt dışı yatırımlar
  • %10 %20 işletme sermayesi
  • Tamamı eşit dağıtım
  • Açıklık: %22,4
  • T1 T2 uygun

ENDA ŞİRKETİ HAKKINDA

Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDA, Şirket) faaliyet konusu sadece enerji olan girişimlerde bulunmak üzere, 07 Ocak 1993 yılında İzmir’de Enda Enerji Üretim ve Dağıtım A.Ş. adıyla kurulmuştur. 29.05.2000 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında şirketin unvanının “Enda Enerji Holding A.Ş.” olarak değiştirilmesi onaylanmış ve söz konusu değişiklik 04.09.2000 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir. ENDA’nın bağlı ortaklıkları ile birlikte ana faaliyet konusu yenilenebilir enerji kaynaklarından yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojilerini kullanarak projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek ve üretim santrallerini işletmeye alarak elektrik ticareti yapmaktır. ENDA, bünyesindeki çevre dostu ve profesyonel yönetim anlayışıyla işletilen enerji santralleri vasıtasıyla ürettiği elektriğin satışını YEKDEM, Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ve ikili anlaşma yolu ile tedarik şirketlerine satmaktadır. Ayrıca, 2004 yılından beri süregelen serbest tüketiciye satışlarını, 2016 yılında kurmuş olduğu Ensat Elektrik Enerjisi Tedarik Ticaret A.Ş. bünyesinde profesyonel anlamda yürütmeye devam etmektedir. Bünyesinde bulunan yenilenebilir kaynak çeşitliliği (barajlı HES, nehir tipi HES, RES, JES, proje halinde GES) ve bu kaynakların Türkiye’nin değişik coğrafyalarında yer alması sayesinde, toplam portföy bazında mevsimsel etkileri tek bir kaynağa dayalı yenilenebilir üretim yapan tesislere nazaran daha az hissettirecek şekilde yıl içerisine dengeli yayılan bir elektrik üretim profiline sahiptir