Net Karını Yüzde 100'ün Üstüne Arttıran Şirketten İhale Açıklaması Net Karını Yüzde 100'ün Üstüne Arttıran Şirketten İhale Açıklaması

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE), 3 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde pay geri alım işlemi hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, 05.06.2024 tarihinde 62,20 – 62,40 TL fiyat aralığından toplam 42.777 adet ORGE payının geri alım işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)’nin 5’inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ve 12’nci maddesinin sekizinci fıkrası ile SPK’nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14.02.2018, 24.02.2022 ve 16.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden, 05.06.2024 tarihinde 62,20 – 62,40 TL fiyat aralığından 42.777 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bu işlemle birlikte, 05.06.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 323.550 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,404’e ulaşmıştır.'' denildi.