Serra Sabancı tarafından 28 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) pay devri hakkında açıklama yapıldı.

Serra Sabancı açıklamasında; Şahsi portföyünde bulunan 4.716.900 TL nominal değerli (4.716.900 lot) SAHOL paylarının, yatırımcısı olduğu serbest özel fona beheri 77 TL fiyatla devri suretiyle pay satış işlemi gerçekleştirildiği ve bu payların devralan fon tarafından kısa ve orta vadede borsada satışı söz konusu olmayacağı belirtildi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan açıklamada,

Tarih Verilmişti! Pay Başına ''63'' TL Temettü Yarın Hesaplara Geçiyor Tarih Verilmişti! Pay Başına ''63'' TL Temettü Yarın Hesaplara Geçiyor

''Şahsi portföyümde bulunan 4.716.900 TL nominal değerli SAHOL paylarının, yatırımcısı olduğum serbest özel fona beheri 77 TL fiyatla devri suretiyle tarafımca pay satış işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu payların devralan fon tarafından kısa ve orta vadede borsada satışı söz konusu olmayacaktır.'' denildi.