Türkiye'de şirketlerin 2023 yılı bilançoları açıklanmasından sonra Yönetim Kurulu kararları da gündemde yer edinmeye devam ediyor. Son olarak gelen haberlere göre herkesin bildiği Maçkolik şirketi temettü ödemesi yapacak. Yatırımcılarına gelen bu müjdeli haber sonrası vatandaşlar da bu ödemelerin detaylarını araştırıyor. Maçkolik ne kadar temettü verecek, Maçkolik temettü ödemesi ne zaman gibi soruların tamamının yanıtı halkaarz.com.tr adresinde yer alıyor.

Maçkolik Temettü Ödemesi Yapacak

Türkiye'nin lider spor içerikli uygulaması tarafından gelen haberlere göre; #MACKO MAÇKOLİK 6 Mayıs tarihinde Hisse başı net 5,48 TL temettü dağıtacak.

Ülke geneli canlı bahis ve iddia oyunları oynayan vatandaşlardan elde ettiği gelirler sonrası piyasalara açılan şirket şimdilerde ise hisselerine yatırım yapan vatandaşlara da pay başına ciddi bir temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan açıklama da aşağıda ki ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve ilgili yorumları da kapsayan Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS”) uygun ve uyumlu bir biçimde hazırlanan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ile VUK esaslarına göre hazırlanan mali tabloları birlikte dikkate alındığında;

– TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 152.339.705,00 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 172.510.784,43 TL net dönem karı bulunduğu görülmüş olup;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin kar dağıtımı ile ilgili maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak;

İlaç Devi Pay Başına O Tarihte 0,99 TL Temettü Ödemesi Yapacak İlaç Devi Pay Başına O Tarihte 0,99 TL Temettü Ödemesi Yapacak

– Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için genel kanuni yedek akçe (birinci tertip yedek akçe) ayrılmamasını ve yasal kayıtlarda bulunan genel kanuni yedek akçelerin toplamının ödenmiş sermayenin %50’sini aştığı için genel kanuni yedek akçe (ikinci tertip yedek akçe) ayrılmamasına,

– Yasal Muhasebe Kayıtları’nda yer alan 172.510.784,43 TL tutarındaki 2023 yılı “Net Dağıtılabilir Dönem Karından” öncelikle çıkarılmış sermayenin %5’i oranında ve 1.250.000,00 TL tutarında I. Temettü dağıtılması, sonra net dağıtılabilir dönem karının 151.000.000,00 TL’si tutarında II. Temettü dağıtılması, toplamda 152.250.000,00 TL temettü dağıtılmasına,

– Dağıtımlardan sonra kalan tutar olan 20.260.784,43 TL’nin Olağanüstü Yedekler’e aktarılmasına ve bu teklifin gerçekleşecek ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine sunulur."