Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketi bugün yaptığı açıklama ile yatırımcılarına yüzde 300 oranında bedava hisse dağıtımı yapacağını duyurdu. GYO şirketi tarafından yapılan açıklama sonrasında gözler gayrimenkul şirketinin bedelsiz tarihine döndü. GYO şirketi tarafından KAP'a yapılan açıklama ile birlikte yatırımcılarının oldukça dikkat kesildiği bedelsiz sermaye artırımının detayları yatırımcılara duyuruldu.

Son 1 Ayın Zirvesine Çıkmaya Çalışan Hissede Temettü Duyurusu Son 1 Ayın Zirvesine Çıkmaya Çalışan Hissede Temettü Duyurusu

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketi, çıkarılmış sermayesinin 615.000.000 TL artırılarak 205.000.000 TL'den 820.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiğini duyurdu.

KAP Açıklaması

GYO şirketi tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Yönetim kurulunun 25.03. 2024 tarihli toplantısında; 1) II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 615.000.000 TL artırılarak 205.000.000 TL'den 820.000.000 TL'ye yükseltilmesine, 2) Artırılan tutarın tamamının hisse senedi ihraç (emisyon) primleri hesabından karşılanmasına, 3) Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine, 4) Artırılan 615.000.000 TL tutarındaki sermayenin 45.000.0000 TL tutarındaki (45.000.000 adet) kısmının nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan, 570.000.000 TL tutarındaki (570.000.000 adet) kısmının ise nama yazılı B grubu paylardan oluşmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Sürece ilişkin gelişmeler ayrıca yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.