Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM), 2 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, genel kurulda alınan kar payı dağıtımı hakkındaki kararları duyurdu. Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen net kârın dağıtılmaması yönündeki teklifin genel kurul tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Bugünde Tavan Olan Halka Arzdan Temettü Açıklaması Geldi! Bugünde Tavan Olan Halka Arzdan Temettü Açıklaması Geldi!

Bu karar, şirketin mali politikaları ve ilgili yasal düzenlemelere uyum çerçevesinde alınmış önemli bir adım olarak vurgulandı. Genel kurul kararıyla ilgili detaylı bilgilere Arzum’un resmi web sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden erişilebilmektedir. Bu açıklama, şirketin stratejik yönetim ve hissedarlarla olan şeffaflık çabalarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir, aynı zamanda yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında, 

''Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahiplerinden Sn. Talip Murat Kolbaşı tarafından verilen
önerge uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı
Tebliği’nin ilgili hükümleri kapsamında 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2023 mali
yılına ait konsolide cironun %0,2’si yani 7.380.864,76 TL olarak tespit edilmesi Genel Kurul’un
onayına sunulmuştur. Önerge 0 (sıfır) nominal değerli ret oyuna karşılık 16.432.807 nominal
değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.'' denildi.