TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. borsada adından büyük harfler ile söz ettirmeye devam ediyor. Sanayi şirketi, 2023 yılı karından yatırımcılarına kar payı vereceğini duyurdu. Türk Traktör şirketi tarafından yapılacak olan temettü ödemesinin detayları KAP aracılığıyla yatırımcılarına duyuruldu.

01 Nisan 2024 Tarihinde başlanacak olan kar payı ödemelerinin 3 iş günü boyunca sürmesi bekleniyor. 1.354.096.513 TL kar payı dağıtacak olan sanayi şirketi, pay başına ''63'' Lira ödeme yapacağını açıkladı.

11

Sanayi şirketi tarafından yapılan açıklamada, ''Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 01 Nisan 2024 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.'' denildi.

Tarım ve Yüksek Teknoloji Şirketinin Cirosuna Yıllık 3 Milyar TL’lik Katkı Tarım ve Yüksek Teknoloji Şirketinin Cirosuna Yıllık 3 Milyar TL’lik Katkı

Türk Traktör şirketi tarafından yapılan ''63'' Liralık ödemenin detayları da şöyle duyuruldu;

''* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 1.263.015.136 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, ilgili enflasyon düzeltme farkları ile birlikte 1.354.096.513 TL olarak takip edilmektedir.

*** Birinci kar payı tutarı, tescil edilmiş nominal sermaye tutarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.


(1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(2) A Grubu hisseler tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.

(3) Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortağımız Şirketimizin Avusturya merkezli yabancı ortağı B Grubu hisse sahibi CNHI Österreich firmasıdır. Avusturya ile yapılmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 10. maddesi ile Protokol'ün IX. maddesi gereği Türkiye'de mukim bir şirketin ödediği temettüler yönünden tevkifat oranının %5 olacağı belirlenmiştir. B Grubu hisseler için net temettü bu oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

(4) C grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır.'' denildi.