Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bugün yapılan bildiride sermaye tavanı artırımı için SPK'ya başvurulduğu belirtildi. Borsa İstanbul için haftanın son gününde birçok şirket önemli kararlarını Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayınladı. 

Yüzde 100 Artış İçin SPK'ya Başvuruldu

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride 150 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 33 milyon TL'lik çıkarılmış sermayenin nakden karşılanmak üzere 66 milyon TL'ye çıkarılması için SPK'ya başvurulduğu belirtildi. Yapılan yeni başvurunun onaylanması halinde şirket sermaye tavan artırımını yüzde 100 şekildle artırmmış olacak. 

Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen yazıda şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz Yönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında, 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 66.000.000,-TL’ye çıkarılmasına ilişkin işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığı tespit edilmiş olup;

1) Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na bildirilmesine,

2) Çıkarılmış sermayenin güncel tutarını göstermesi amacıyla Esas Sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7’nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılmasına

karar verilmiştir.

Anılan Karar çerçevesinde, Esas Sözleşme değişikliğine onay verilmesi talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kuruluna elektronik başvuru yapılmıştır.

Halka Arz Olacak Lojistik Şirketinin Talep Toplama Tarihi Belli Oldu Halka Arz Olacak Lojistik Şirketinin Talep Toplama Tarihi Belli Oldu

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yapılan sermaye tavan artırımı sonrasında Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE) hisselerinde nasıl bir değişim gözleneceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. SPK tarafından yapılan açıklama sonrasında sermaye artırımı ilerleyen günlerde karara bağlanacak.