Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) tarafından yapılan yeni KAP bildirisinde şirketin bedelsiz sermaye artırım kararı aldığı duyuruldu. Şirket tarafından yapılan bildiride bedelsiz sermaye artırımına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Henüz yeni karar alınan bedelsiz sermaye arıtırımı için önümüzdeki günlerde SPK onayı için başvurulması bekleniyor. SPK tarafından onaylama yapılması halinde yatırımcılar büyük oranda bedelsiz pay elde edecek.

Rekor Bedelsiz Artırım Kararı

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride şirketin yüzde 800 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştireceği bildirildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) regülasyonları çerçevesinde dev bir bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyi planlayan şirket 29 Mayıs'ta yapılan Yönetim Kurulu toplantısında mevcut 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, %800 artışla 690 milyon TL'ye çıkarma kararı aldı.

Şirket tarafından alınan kararla birikte SPK tarafından onay verilmesi durumunda hissedarlara yüzde 800 oranında bedelsiz pay verilecek. Buna göre şirkette 100 lotu olan birisinin 900 lotu olacak.

Krvgd Bedelsiz Sermaye Artırım Detayları

Şirket tarafından yapılan KAP bildirisinde şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü çerçevesinde;

133 Milyon Lira Net Geliri İle Temettü Kararı Açıkladı 133 Milyon Lira Net Geliri İle Temettü Kararı Açıkladı

1. Şirketimizin mevcut 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.920.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak 2.160.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2. Şirket sermayesinin %800 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 1.390.080.000 TL nominal değerli 1.390.080.000 adet A grubu ve 529.920.000 TL nominal değerli 529.920.000 adet B grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3. Şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

4. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,

karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,"

KRVGD Hisseleri Ne Durumda?

30 Mayıs itibariyle 31,98 TL seviyesinden işlem gören KRVGD hisseleri günlük bazda yüzde 2,14 oranında düşüş yaşadı. Şirket hisseleri haftalık bazda yüzde 6,46, aylık bazda ise yüzde 13,16 oranında değer artışı yaşadı. Şirketin hisseleri uzun vadeli yatırımcısına yıllık bazda yüzde 109,02 oranında kazanç sağladı.