Halka Arz Şirketi Milyon Dolarlık Anlaşma İle Zirveye Koşuyor Halka Arz Şirketi Milyon Dolarlık Anlaşma İle Zirveye Koşuyor

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, genel kurul toplantısında 28 Haziran 2024 tarihinde alınan kararları duyurdu. Şirketin 2024 yılı için kar dağıtımı yapmama teklifinin genel kurul tarafından kabul edildiği bildirildi. Bu karar, şirketin mevcut mali durumu ve stratejik hedeflerine uygun olarak alınmıştır.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Şirketimizin bugün gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 7. gündem maddesi gereği, 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 28.05.2024 tarihli ve 2024/08 sayılı kararında yer alan “Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 342.100.642 TL Dönem karı oluştuğu ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası’nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması konusundaki yönetim kurulu teklifi mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.'' denildi.