Türkiye'de yaz aylarında halka arz olarak sonrasında çok yükselen hisseler arasında yer alan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün 2023 yılı 4. çeyrek bilançosunu açıkladı. 

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM)  tarafından KAP'a yapılan açıklama da 01.01.2023-31.12.2023 döneminde toplam şirket 239.346.100 TL net zarar açıkladı. Şirket 2022 yılın da ise 420.540.820 TL kar açıklamıştı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan açıklamada aşağıda ki ifadelere yer verildi:

Yatırım Bankası 2 Hisse İçin Hedef Fiyat Yükselterek 'AL' Verdi Yatırım Bankası 2 Hisse İçin Hedef Fiyat Yükselterek 'AL' Verdi

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2023 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu, önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tabloları denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

TARKİM 2023 4. ÇEYREK BİLANÇOSU TABLO

Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 2023-12-31 2022-12-31
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri 361656557 85298573
Ticari Alacaklar 100387672 59467276
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26364502 8386312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 74023170 51080964
Diğer Alacaklar 13137177 5422212
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 901717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13137177 4520495
Stoklar 596835834 918164009
Peşin Ödenmiş Giderler 158901572 179260434
Diğer Dönen Varlıklar 597175 1119479
ARA TOPLAM 1231515987 1248731983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1231515987 1248731983
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar 299301035 239748764
Kullanım Hakkı Varlıkları 4257056 6183559
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10337352 11210510
Peşin Ödenmiş Giderler 504829 74080
Ertelenmiş Vergi Varlığı 39845377 171654414
Diğer Duran Varlıklar 38086044 73713892
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 392331693 502585219
TOPLAM VARLIKLAR 1623847680 1751317202
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar 178112224 531465678
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 4649745
Ticari Borçlar 33487752 82071075
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2559658 2492602
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30928094 79578473
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 918208 793970
Diğer Borçlar 15450 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15450 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 7296862 8836824
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 654393 1095915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 6642469 7740909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 25193685
Kısa Vadeli Karşılıklar 6508726 5735645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3195185 5422410
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3313541 313235
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 680703 1244364
ARA TOPLAM 227019925 659990986
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 227019925 659990986
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar 112018536 169233765
Uzun Vadeli Karşılıklar 4160051 3663884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4160051 3663884
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116178587 172897649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 343198512 832888635
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1280649168 918428567
Ödenmiş Sermaye 21000000 16000000
Sermaye Düzeltme Farkları 154653278 154155537
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 573213722 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 150124443 127269204
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7489107 7489107
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 613514718 192973899
Net Dönem Karı veya Zararı -239346100 420540820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1280649168 918428567
TOPLAM KAYNAKLAR 1623847680 1751317202