Yüzde 348 Kazandıran Şirket Pay Başına 2,3 TL Temettü Dağıtacak Yüzde 348 Kazandıran Şirket Pay Başına 2,3 TL Temettü Dağıtacak

Türkiye'de bugün ofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) tarafından pay başına yatırımcılarına 18 TL temettü ödemesi gerçekleştirildi. Ödemeler bugün hesaplara aktarılırken yatırımcılar da hesaplarını kontrol etmeye başladı.

PAY BAŞINA 20 TL YATTI

Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) tarafından bugün 4 Nisan 2024 Perşembe günü itibariyle hisse sahiplerinin hesaplarına brüt 20 TL net ise 18 TL temettü ödemeleri gerçekleştirildi.

Ekonomist Image 81 6D7682Cbe69445

TOFAŞ temettü ödemesini daha önce KAP'a aşağıda ki ifadelerle açıklamıştı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2023 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 15.083.439.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplandığı üzere toplam 49.255.713 TL'dir

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %2000,00 oranında toplam 10.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %2000,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 20,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %2000,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 20,00 Kr, net 18,00 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 04 Nisan 2024 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitinin Ortaklar Genel Kurulu'na sunulması teklif edilmektedir.