Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) borsanın temettü hissesi olarak yatırımcıların karşısına çıkıyor. Borsada kar ve zararlılık bilanço hesaplarının yapıldığı zamana girildiğinden dolayı otomotiv şirketi yatırımcılarına pay başına brüt 40,9090909 TL, net 36,8181818 TL temettü ödeyeceğini duyurdu.

Nakit kar payı hak kullanım tarihi 19 Nisan 2024 ve ödeme tarihi 24 Nisan 2024 olarak duyuruldu. DOAS şirketi tarafından temettü ile ilgili yapılan KAP açıklaması şöyleydi;

''Şirketimiz, 2023 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği kârın, TTK hükümleri, SPK mevzuatı ile esas sözleşmemiz, kâr dağıtım politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 11.500.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 2023 yılı içerisinde ödemesi yapılan 2.500.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 9.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılmasına ve kâr payı ödemelerine 19 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin teklif genel kurul tarafından onaylanmıştır.'' denildi.

DOAS şirketi tarafından verilecek olan temettü sonrasında şirketi fiyat düzeltmesine gidecek. 19 Nisan 2024 tarihli seansa, 18 Nisan kapanış fiyatına göre 40.9090909 TL düşük bir teorik fiyat ile başlayacak. DOAS temettüleri için nakit ödemeler T+2 gününde gerçekleşeceğinden ve 23 Nisan resmi tatili sebebiyle 24 Nisan 2024 Çarşamba günü hesaplarda olacak.

Dev Holdingin En Çok Kazandıran 8 İştirak Şirketi! 5 Yılda Rekor Artış Görüldü Dev Holdingin En Çok Kazandıran 8 İştirak Şirketi! 5 Yılda Rekor Artış Görüldü