Alarko Holding A.Ş. (ALARK) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride temettü ödemesinin netleştiği bildirildi. Yapılan bildiriyle birlikte şirket hissedarlarına nakit temettü ödemelerini ne zaman yapacağına dair detayları paylaştı.

TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPILACAK

Alarko Holding A.Ş. (ALARK) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiriyle birlikte şirketin 2023 yılında elde ettiği karı pay sahiplerine ödeyeceğini açıkladı. Ödemenin tarihi ve net tutarı da belli olmuş durumda. Alarko Holding A.Ş. (ALARK) pay başına brüt 0,9686000 TL, net ise 0,8902610 temettü ödemesi gerçekleştirecek. Yapılan açıklamaya göre hak kullanım tarihi 30 Mayıs olurken temettü ödemesi tarihi ise 3 Haziran olarak belirtildi.

Alark Temettü Detayları

Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimizin 2023 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 6.907.066.467 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 281.745.307 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 46.773.053,67 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 6.578.548.106,33 TL'dir.

- Net dönem kârına 4.381.540 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 6.582.929.646,33 TL'nin %14,85'ine tekabül eden 978.141.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara dağıtılacak kâr payı olarak ayrılmasına,

- Dağıtılılacak kâr payından, 2023 yılında nakden ödenen 556.800.000 TL (Brüt) kâr payı avansının mahsup edilmesine, kalan 421.341.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

Dev Holdingin En Çok Kazandıran 8 İştirak Şirketi! 5 Yılda Rekor Artış Görüldü Dev Holdingin En Çok Kazandıran 8 İştirak Şirketi! 5 Yılda Rekor Artış Görüldü

- Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

- Kâr payı dağıtımına 30.05.2024 tarihinde başlanmasına,

Bu önerimizin genel kurul'un onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir."

ALARK HİSSELERİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul'da ALARK kodu ile işlem gören şirket 1 Mayıs itibariyle 116,60 TL seviyesinden alım-satım yapılıyor. Hisse son 1 ayda yüzde 8,91 değer kaybı yaşarken yıllık ise yüzde 105,46 değer artışı yaşadı. Son zamanlarda yaıtımcınısı mutlu edemeyen holding şirketi uzun vadede birçok yatırımcının kazanabilmesini sağlamıştı.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.