Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) tarafından bugün yapılan KAP bildirisinde şirketin bedelsiz sermaye artırım kararı aldığı duyuruldu. Şirket bugün yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısıyla birlikte bedelsiz sermaye artırımı kararını verdi. Daha sonrasında KAP üzerinden yapılan duyuru ile birlikte şirketin hisse fiyatlarında ani bir yükselme meydana geldi. Yatırımcılar alınan yeni bedelsiz sermaye artırımının detaylarını merak etmeye başladı.

Yüzde 300 Bedelsiz Kararı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) tarafından yapılan yeni KAP bildirisinde şirketin bugün Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla birlikte yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacağı açıklandı. Yapılan açıklamada  şirketin 183.750.000 TL olan sermayesinin 551.250.000 TL artırılarak 735.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verildiği açıklandı. 

Şirket tarafından alınan karar sonrasında ilerleyen günlerde kararın SPK'ya iletilmesi bekleniyor. Yapılan onaylama sonrasında şirket hissesinden 100 lotu olan yatırımcının bedelsiz sermaye artırımı sonrasında 400 lotu olacak.

Şirket tarafından bedelsiz sermaye artırım kararına ilişkin yapılan KAP bildirisinde şu ifadelere yer verildi;

"Şirket Yönetim Kurulu 28.05.2024 tarihinde toplanarak, iç kaynaklarından bedelsiz sermaye artırımı yapabilmesi amacıyla;

1.) Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK’nın Kurul Karar Organı’nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulanarak hazırlanan finansal tablolarında 90.551.394 TL net dönem karı olmasına rağmen 603.245.647 TL geçmiş yıllar zararları oluşmuştu.

Borsada Yatırım Şirketinden 3,6 Milyarlık Dev Alım Borsada Yatırım Şirketinden 3,6 Milyarlık Dev Alım

SPK’nın Kurul Karar Organı’nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesince; 603.245.647 TL geçmiş yıllar zararlarının sırası ile öncelikle 90.551.394 TL net dönem karından, daha sonra enflasyon farkları dahil 225.871.184 TL Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklerden ve kalanı 286.823.069 TL Sermaye Düzeltmesi Farklarından mahsup edilmesine,

2.) Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) hükümlerine göre düzeltilen finansal tablosunda ise enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan 374.013.390 TL geçmiş yıllar zararlarının, aynı tebliğ hükümleri gereği düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarından sırası ile 238.058.615,91TL Yasal Yedeklerin enflasyon farkından, 130.776.333,07 TL Olağanüstü Yedeklerin enflasyon farkından, kalanı 5.178.441,15 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesine,

3.) Şirketin sermayesini 183.750.000 TL’dan, tamamı 551.250.000 TL özkaynaklar kalemi Sermaye Düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırım yöntemi ile ilave edilerek 735.000.000.-TL’na çıkarılmasına,

4.) Artan 551.250.000.-TL’na tekabül eden 55.125.000.000 adet hissenin, mevcut ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmadan, sermaye grup imtiyazları korunarak payları oranında bedelsiz dağıtılmasına,

Bu amaçla hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Metni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun onayına sunulmasına müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul’a sunulmasına, ayrıca geçmiş yıllar zararlarının mahsubu ile Genel Kurul’un bilgilendirilmesine karar verilmiştir."

ALKA Hisseleri Ne Durumda?

Borsa İstanbul'da ALKA koduyla işlem gören hisseler 28 Mayıs itibariyle yayınlanan bildiri sonrasında yüzde 6,05 oranında artış göstererek 33,30 TL seviyesine çıktı. Şirket hisseleri haftalık bazda yüzde 18,97 oranında, aylık bazda ise yüzde 7,67 oranında değer artışı yaşadı. Şirket uzun vadeli yatırımcısına yıllık bazda ise yüzde 31,74 oranında kazanç sağladı.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.