50 Lotunuz 195 Lota Çıkacak! Çimento Şirketi Bedelsiz Kararını Açıkladı 50 Lotunuz 195 Lota Çıkacak! Çimento Şirketi Bedelsiz Kararını Açıkladı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride 2 şirketin bedelsiz sonrası fiyat düzeltmesi için açıklamada bulunuldu. 14 Mayıs tarihi itibariyle iki şirketin bedelsiz sermaye artırımının gerçekleşeceği ve hisse sahiplerinin paylarının bölüneceği biliniyor. Bedelsiz sermaye artırımında hak kullanım başlangıç tarihi 14 Mayıs olan iki şirketin hisseleri bölünecek. 

2 ŞİRKETİN BEDELSİZ ARTIRIMI GERÇEKLEŞECEK

Geçtiğimiz günlerde bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylanan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) bugün itibariyle yüzde 388,75995 bedelsiz sermaye artırımını gerçekleştirecek. Şirketin hisse sahiplerine yüzde 388,75995  oranında pay dağıtımı yapılacak. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) tarafından yapılan açıklamaya göre şirket 102.299.707 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı “Paylara İlişkin Primler” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak yoluyla, 397.700.293 TL artırılarak 500.000.000 TL seviyesine çıkartacak.

14 Mayıs tarihinde bedelsiz sermaye artırımı yapacak diğer bir şirket ise Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA) olmakta. Şirketin bedelsiz sermaye artırımı kararı geçtiğimiz günlerde SPK tarafından onaylandı. Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA) bugün yapacağı bedelsiz sermaye artırımı ile birilkte hissedarlara yüzde 400 oranında bedelsiz pay dağıtacak. Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA) tarafından yapılan açıklamaya göre şirket 79.500.000, TL olan çıkarılmış sermayesinin, %400 oranında artış ile her bir pay için nominal değeri 1 (bir) Kuruş üzerinden, tamamının Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılan dağıtılmamış kar tutarından karşılanarak 318.000.000, TL artırılarak 397.500.000,-TL’ye artıracak. İki şirketin bedelsiz sermaye artırımının gerçekleşmesi sonrasında fiyatlarda da düzeltme yapılacak. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre iki şirketin fiyat düzeltmesi şu şekilde olacak;

  • GARFA.E %400 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 33,58 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • PGSUS.E %388,75995 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 201,121 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.