CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)  tarafından 22 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının SPK Onayına Sunulması hakkında açıklama yapıldı.

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)  şirketi, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna arz edilen rapor doğrultusunda Sayın Mehmet Burak TELCİOĞLU ve Sayın Murat YILDIZ’ın bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’ndan görüş alınması için başvuruda bulunulmasına karar verildiği belirtildi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

SPK Bülteni Açıklandı! 3 Şirkete Sürpriz Onay Geldi SPK Bülteni Açıklandı! 3 Şirkete Sürpriz Onay Geldi

''Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır: 

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna arz edilen rapor doğrultusunda Sayın Mehmet Burak TELCİOĞLU ve Sayın Murat YILDIZ’ın bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’ndan görüş alınması için başvuruda bulunulmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun olumsuz görüş bildirmemesi halinde bağımsız yönetim kurulu üye adayları’nın seçilmeleri hususunun, Şirketimizce yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na 22.03.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla'' denildi.