Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) tarafından 21 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında açıklama yapıldı.

36 Ayda Rekor Ödeme Yaptılar: Yatırımcıların Yüzü Güldü 36 Ayda Rekor Ödeme Yaptılar: Yatırımcıların Yüzü Güldü

Borsanın dev sanayi şirketlerinden biri olan BRYAT şirketi, pay başına ''46,19''Lira temettü ödemesi yapılacağını yatırımcılarına duyurdu. KAP aracılığıyla yatırımcısına duyuruda bulunan Borusan Yatırım şirketinin kar payı ödemesine ilişkin detaylar yazımızın devamında yer aldı.

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) şirketinin kar payı ödemesi, 30 Nisan 2024 tarihinde ödenmek üzere, hisse başına brüt 46,1987013 TL, net 41,5788311 TL temettü dağıtılmasına karar verildiği belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre %1.23 olarak gerçekleşti.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2023 yılı karının dağıtımı hususunda;
2023 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5’inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5’inin intifa senedi sahiplerine, 7.000.000,00 TL’nin yönetim kurulu üyelerine, 1.297.932.226,22 TL’nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, bu tutarın 1.165.696.590,90 TL 2023 yılı karından, 132.235.635,32 TL sinin ise geçmiş yıl karından karşılanmasına, şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
Böylelikle 2023 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 4.619,87, net % 4,157,88 oranında toplam brüt 1.299.338.476,22 TL kar payının 30 Nisan 2024 tarihine kadar nakden ödenmesi ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususlarının 17 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.'' denildi.