Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) tarafından yapılan KAP bildirisinde şirketin temettü kararı aldığı duyuruldu. Yeni halka arz şirketi ne zaman temettü verecek?

Geçtiğimiz 9 Mayıs itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan halka arz şirketi yatırımcısının yüzünü güldürememişti. İlk günden tavan bozan şirketin hisseleri değer kaybı yaşarken şirket tarafından yeni kararlar KAP üzerinden bildirilmeye devam ediyor. Şirket dün aldığı kararla birlikte temettü ödemesi yapacağını bildirdi.

TEMETTÜ KARARI ALINDI!

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) tarafından yapılan KAP bildirisinde şirketin 2023 yılı net dönem kârından hissedarlara temettü ödemesi yapacağını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada hisse sahiplerine pay başına brüt 0,3055084 net 0,2749575 temettü ödemesi yapacağını bildirdi. Şirketin yaptığı açıklamada kar payı hak kullanım tarihi ise 1 Ağustos 2024 olarak bildirildi.

133 Milyon Lira Net Geliri İle Temettü Kararı Açıkladı 133 Milyon Lira Net Geliri İle Temettü Kararı Açıkladı

Ödeme Tarihleri:

  • Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 1 Ağustos 2024
  • Kesinleşen Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: -
  • Ödeme Tarihi: 5 Ağustos 2024
  • Kayıt Tarihi: 2 Ağustos 2024

Şirket tarafından temettü ödemesi ile yapılan KAP bildirisinde şu ifadelere yer verildi;

"·SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtıma tabi tutulmayan 87.277,98 TL tutarın Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına aktarılmasına,

· 180.250.000,00 TL tutarındaki brüt kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,3055 TL, net 0,2750 TL olmak üzere) 1 Ağustos 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir."

LILAK HİSSELERİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz günlerde LILAK koduyla işlem görmeye başlayan şirket hisseleri 21 Mayıs 2024 itibariyle 34,78 TL seviyesinde. Şirketin hisseleri haftalık bazda yüzde 2,17 değer artışı yaşarken şirket halka arzdan sonra 15,46 oranında değer kaybına uğradı. Halka arz sürecinde beklentiyi karşılayamayan şirket yeni kararlarını KAP üzerinden duyurmaya devam ediyor.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.