Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. (OZYSR) tarafından 4 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde sermaye artırımına dair detaylar açıklandı.

Şirketin sermaye artırımına ilişkin işlemler tamamlandı ve bu durum Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirildi. Şirketin esas sözleşmesindeki sermaye başlıklı madde değişikliği için gerekli başvuru yapıldı.

133 Milyon Lira Net Geliri İle Temettü Kararı Açıkladı 133 Milyon Lira Net Geliri İle Temettü Kararı Açıkladı

Şirket yönetim kurulunun 28/05/2024 tarih ve 2024/9 sayılı kararıyla, çıkarılmış sermayenin 85.000.000 TL'den 103.200.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildi. Bu kararın ardından, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6’ncı maddesinde tadilat yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı.

KAP Açıklaması

''Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 85.000.000 TL’den 103.200.000 TL’ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımının tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu’na (“Kurul”) bildirilmesi ve Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin tadiline ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28/05/2024 tarih ve  2024/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Şirket esas sözleşmesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin onay alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na 04/06/2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Kurul’un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir.

Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.''