Forte Teknoloji, MKK'nın talebi üzerine temettü tutarında düzeltme yaparak, 11 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği açıklamada, 11 Aralık 2024 tarihinde ödenecek hisse başına brüt 0,1127683 TL, net 0,1014914 TL nakit temettü kararı aldığını duyurdu; önceki kararlarıyla karşılaştırıldığında, bu tutarlar için önceki kararın hisse başına brüt 0,1197426 TL, net 0,1077683 TL olarak belirlendiği belirtildi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

Gıda Şirketinden Yurtdışı İş Anlaşması İle İlgili Detaylı Açıklama Gıda Şirketinden Yurtdışı İş Anlaşması İle İlgili Detaylı Açıklama

''Şirketimiz 10.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi aynen kabul edilerek, brüt 7.555.481,84-TL brüt nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 11.12.2024 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin dikkatine sunarız.

Saygılarımızla.'' denildi.