Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT) tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamalarda bulundu. Yatırımcılarına açıklamada bulunan teknoloji şirketi 2024 yılı temettü kararı ile ilgili detayları duyurdu.

2024 Yılı içerisinde yatırımcılara dağıtılacak kar payı ödemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan teknoloji şirketi detayları KAP açıklaması ile şöyle duyurdu;

Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Şirket Hisseleri Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Şirket Hisseleri

1. Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2023 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 46.370.299 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 86.225.992,42 TL’dir) olduğu anlaşılmaktadır,

2. 2023 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına,

3. Buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberinde yer alan Kar Payı Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve ekte yer alan kar dağıtım tablosunun ilan edilmesine,c