Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) tarafından yapılan KAP bildirisiyle bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşti. Bedelsiz kararı sonrası hisseler tavan gördü. Şirket tarafından yapılan bildiri sonrasında hisselerde büyük değişim görüldü. Yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen YUNSA hisseleri günlük bazda yüzde 9,95 artarak tavan oldu. Şirket tarafından yapılan bedelsiz sermaye artırımının detayları belli olmuş durumda. 

REKOR BEDELSİZ KARARI DUYURULDU

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) 3 Mayıs itibariyle Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride şirketin mevzut sermaye tavanı 60.000.000 TL'den 480.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verildiği duyuruldu. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısı kapsamında alınan yeni kararlar da yatırımlarla paylaşıldı. Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verildiği de açıklandı. 

Şirket tarafından  Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimizin 2 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketin 500.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 60.000.000,- TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %700 oranında artış ile 420.000.000,- TL arttırılarak 480.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

"Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

Onur Teknoloji (ONRYT) Halka Arz Sonuçları Açıklandı! Kişi Başına Kaç Lot Düştü? Onur Teknoloji (ONRYT) Halka Arz Sonuçları Açıklandı! Kişi Başına Kaç Lot Düştü?

İç kaynaklardan yapılacak olan 420.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının; TFRS kayıtlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolardaki Sermaye Düzeltme Farklarından 315.169.315 TL, Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme Farklarından 45.430.023 TL ve Yasal Kar Yedekleri Enflasyon Düzeltme Farklarından 59.400.662 TL karşılanmasına,

İç kaynaklardan yapılacak olan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Mali İşler Direktörü Semih UTKU ve Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Murat DOĞAN'ın yetkili kılınmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YUNSA HİSSELERİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul'da YUNSA koduyla işlem gören şirket hisseleri bugün itibariyle tavan görerek 90,60 TL'ye ulaştı. Şirketin hisseleri aylık bazda yüzde 30,36 artış gösterirken yıllık ise bu artış yüzde 116,13 şeklinde gerçekleşti.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.