Borsanın gözde şirketleri arasında gelen, sanayi sektöründe hizmet veren Jantsa (JANTS) şirketi, yatırımcılarına 7 kattan daha fazla bedava hisse dağıtacağını duyurdu. Jantsa (JANTS) %693,24607 oranında dev bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.  

Sanayi şirketi mevcut 88.245.000TL olan sermayesini %693,24607 oranında bedelsiz artırarak 700.000.000TL ye çıkartacak. Yeni sermayeyi temsil eden 611.755.000TL nominal hisse hak sahibi yatırımcılara bedelsiz hisse olarak dağıtılacak. Sanayi şirketinin bedelsiz sermaye artırımı sonrasında, hissenin bölünme sonrası fiyatı 33,41TL olacaktır.

Şirket, bedelsiz sermaye artırımına dair yatırımcılarına resmi açıklamayı yaptı. Sanayi şirketi tarafından yapılan o açıklama şöyle;

''Şirket sermayesinin %693,24607 oranında pay sahiplerine A ve B grubu payları oranında bedelsiz dağıtılması kararı alınmıştır. 900.000.000 (Dokuzyüzmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 88.245.000 (seksensekizmilyonikiyüzkırkbeşbin) TL'den 700.000.000 (Yediyüzmilyon) TL'ye çıkarılmasına, İç kaynaklardan yapılacak olan 611.755.000 (Altıyüzonbirmilyonyediyüzellibeşbin) TL tutarın tamamının, VUK(Vergi Usul Kanunu) kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre Özkaynaklar'da yer alan Olağanüstü yedekler enflasyon düzeltme olumlu farklarından karşılanmasına; TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolara göre ise artışın Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına, Sermaye artırımı karşılığında A ve B grubu paylar karşılığında A ve B grubu paylar olmak üzere her biri 1 TL nominal değerli 611.755.000 (Altıyüzonbirmilyonyediyüzellibeşbin) adet kaydi pay ihraç edilmesine, pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yasal süreçlerin usulüne uygun tamamlanmasından sonra dağıtılmasına, Şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.'' denildi.

Holding Şirketinden Amerikalı Yatırım Açıklaması Holding Şirketinden Amerikalı Yatırım Açıklaması