Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) tarafından 4 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde kar payı dağıtım kararı Hakkında açıklamalar yapıldı.

Borsanın güçlü şirketleri arasında gösterilen TARKM, geçtiğimiz yıl ''107,5'' liradan halka arz olarak tüm zamanların rekorunu kırmayı başarmıştı. Yatırımcısının büyük ilgisi ile karşılaşan sanayi şirketinin halka arzına büyük katılım gerçekleşirken şirket, 2023 yılına dair kar açıklayarak temettü kararını KAP açıklaması ile duyurdu.

Çelik Şirketi Yüzde 900 Rekor Bedelsiz Kararını Duyurdu! Hisse Fiyatı Fırladı Çelik Şirketi Yüzde 900 Rekor Bedelsiz Kararını Duyurdu! Hisse Fiyatı Fırladı

KAP Açıklaması

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) şirketi, yatırımcısına yapacağı temettü ödemesi ile ilgili detayları şu açıklamalar ile duyurdu;

''Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddeleri kapsamında hazırlanan kâr dağıtım politikası çerçevesinde hissedarlarına kâr payı dağıtımı yapmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre Net Dönem Zararı (239.346.100) TL’dir. Mevcut durumda yasal kayıtlara göre Net Dönem Karı 195.946.119 TL ‘dir.

Yatırımlar sebebiyle artan likidite ihtiyacı ve Şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle Kar Dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.'' denildi.