TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısı, 14 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşti. Toplantının ardından şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde genel kurul kar payı dağıtımı hakkında açıklama yaptı.

Şirket yönetim kurulunun 8 Temmuz'da ödenecek şekilde hisse başına brüt 0,5606754 TL, net 0,5046078 TL temettü dağıtılması teklifinin genel kurulda kabul edildiği ifade edildi. Bu karar, şirketin pay sahipleri için önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

Halka Arz Şirketi Milyon Dolarlık Anlaşma İle Zirveye Koşuyor Halka Arz Şirketi Milyon Dolarlık Anlaşma İle Zirveye Koşuyor

''SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 2.457.788.629 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 146.500.000 TL’nin 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuzun yaptığı teklif Genel Kurul’da kabul edilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.'' denildi.