E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) şirketi tarafından 25 Nisan 2024 tarihinde (bugün) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel kurul Kar Payı Dağıtım kararı hakkında açıklamalar yapıldı. Teknoloji şirketi tarafından yapılan kar payı dağıtım açıklaması ile yatırımcılar tarihi merak etmeye başladılar. 

50 Lotunuz 195 Lota Çıkacak! Çimento Şirketi Bedelsiz Kararını Açıkladı 50 Lotunuz 195 Lota Çıkacak! Çimento Şirketi Bedelsiz Kararını Açıkladı

E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) şirketi tarafından yapılan KAP açıklamasında, 148.587.902,50.- TL olarak duyurulan kar tutarının, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca 7.429.395,13 TL’nin Birinci Tertip Yasal Akçe olarak ayrılması, kalan 141.158.507,38.- TL ise karın Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla kullanılacağını açıklaması ile birlikte temettü dağıtmama kararı aldığını duyurdu. Bu karar sonrasında teknoloji firmasının yatırımcıları şaşkına uğramış durumda.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan temettü açıklamasında,

''Şirket Genel Kurulu 25.04.2024 tarihi toplantısında, Şirket Yönetim Kurulu’nun 27 03 2024 tarihli toplantısında 2023 Yasal Kayıtlarına göre kanunen ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan141.158.507,38 TL’nın Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla olağanüstü yedeklerde muhasebeleştirilmesi önerisini kabul etmiştir.'' denildi.