Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) dün itibariyle Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı bildiride temettü ödemesine ilişkin açıklamada bulundu. Şirket tarafından yapılan duyuruda temettü ödemesinin net tutarı ve hesaplara yatırılacağı tarih de açıklandı.

Şirketler tarafından yapılan temettü ödemeleri şirketlerin dönemsel olarak elde ettiği karı hisse sahiplerine belirli miktarda dağıtılmasını kapsıyor. Bu ödemeler sayesinde şirket yatırımcılarına güven verirken aynı zamanda şirketin karlılığının da yüksek olduğu gösterilebiliyor. 

TEMETTÜ MÜJDESİ VERİLDİ!

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) dün itibariyle Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı bildiride temettü ödemesinin yapılacağını açıkladı. Şirket  3 Temmuz 2024 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 0,1520750 TL, net 0,1368675 TL temettü dağıtılmasına karar verildiğini açıkladı.

Şirket Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı bildiride şu ifadelere yer verdi;

"Şirketimizin, 03.05.2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan ana ortaklığa ait net dönem karı 1.186.704.182 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2023/4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 977.384.426 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 88.323.734 TL olup, söz konusu tutar çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 977.384.426 TL net dönem karından, 88.323.734 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 1.186.704.182 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 88.323.734 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.098.380.448 TL tutara, 2023 yılı içerisinde yapılan 3.081.160 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 1.101.461.608 TL Dağıtılabilir Net Dönem karının %41.70 oranında; 100.000.000 TL nakit, 359.343.365 TL sermaye ilave edilmek suretiyle pay olmak üzere toplam 459.343.365 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılmasına,

...

Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan nakit Birinci Temettü tutarı olan 100.000.000 TL nakit kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2023 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben dağıtılmasına,

Nakit kar payı ödemesinin en geç 3 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılmasına,

Bu hususların, Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verildi.

Son Ayda Halka Arz Olan Şirketten Temettü Müjdesi! Tarih Belli Oldu Son Ayda Halka Arz Olan Şirketten Temettü Müjdesi! Tarih Belli Oldu

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

KCAER HİSSELERİ NE DURUMDA?

Borsa İstanbul'da KCAER koduyla işlem gören şirket 3 Mayıs'taki kapanışa göre 61,40 TL seviyesinde. Şirketin hisseleri aylık bazda, yüzde 39,86 yükseliş gösterirken yıllık ise yüzde 345,57 değer artışı gösterdi. Şirket tarafından açıklanan temettü kararı sonrasında borsanın ilk işlem gününde hisse fiyatlarında değişim görülebilir.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.