BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) tarafından yapılan KAP bildirisinde şirketin hissedarlarına yapacağı temettü ödemesi hakkında detaylar paylaşıldı. Şirket tarafından yapılan bildiride dev temettü ödemesinin hissedarlara taksitli bir şekilde verileceği açıklandı. Şirketin yatırımcıları temettü ödemesi tarihlerini ve diğer detayları merak etmeye başladı.

PAY BAŞINA 10 TL TEMETTÜ

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) tarafından dün yapılan KAP bildirisinde şirketin hissedarlarına 2024 yılı içerisinde üç ayrı taksitte toplam 10 TL temettü ödeyeceğini duyurdu. Şirketin almış olduğu karara göre hissedarlara yüzde 1000 oranında brüt temettü ödemesi yapılacak. 

BİM'in temettü dağıtımı üç taksit halinde yapılacak. İlk taksit ödemesi 19 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bu taksitte her bir hisse için brüt 2 TL (%200 oranında) net 1,80 TL temettü ödemesi yapılacak. Hissedarların hak kullanım tarihi ise 17 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

İkinci taksit ödemesi 4 Ekim 2024 tarihinde yapılacak. Bu taksitte her bir hisse için brüt 4 TL (%400) net 3,60 TL temettü ödenecek.

Üçüncü ve son taksit ödemesi ise 20 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Bu taksitte de her bir hisse için brüt 4 TL (yüzde 400) net 3,60 TL ödenecek.

Her taksitin kesinleşme tarihi, ödeme tarihinden bir gün önce olarak planlanmıştır.

Bımas Temettü Detayları

Şirket tarafından yapılan KAP bildirisinde şu ifadelere yer verildi;

"Şirket Yönetim Kurulu 24 Mayıs 2024 tarihli kararında;

Yüzleri Güldüren Halka Arz Şirketinden Yapılan Karar Duyuruldu Yüzleri Güldüren Halka Arz Şirketinden Yapılan Karar Duyuruldu

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %1000'ine isabet eden brüt 6.072.000.000 TL 'nin 2023 yılı kârından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına,

- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,

604.164.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

- Nakden dağıtılacak kârın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 10,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 10,0 TL) net 9,0 TL nakit kâr payı ödenmesine,

- Nakit kâr payı dağıtımının üç taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksitin 17.07.2024 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak, ikinci taksitin 02.10.2024 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,00 TL olarak, 3. taksitin ise 18.12.2024 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,00 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,

- Kâr dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar vermiştir."

BIMAS HİSSESİ NE DURUMDA?

Borsa İstanbul'da BIMAS koduyla işlem gören dev zincir market 27 Mayıs itibariyle 467,50 TL seviyesinde. Şirketin hisseleri haftalık bazda yüzde 4,25 oranında değer kaybederken aylık ise yüzde 20,57 oranında değer kazandı. Şirketin uzun vadeli yatırımcısı yıllık bazda yüzde 240,74 oranında kazanç elde etti.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.