Son 30 Ayda yatırımcısına 17 kat gelir sağlatan ülkemizin en güçlü şirketleri arasında bulunan Türk Hava Yolları A.O (THYAO), yatırımcılarına temettü açıklaması yaptı. 

Kasım 2022'de 120 TL'ye ulaşan THY hissesi, 10 yıl önce 4,50 TL'den işlem görüyordu. Bu inanılmaz yükseliş, yatırımcılara %2660'lık bir getiri sağladı! Dönemin rakamlarıyla 100 bin TL'lik THY hissesi satın alan yatırımcılar, 2 milyon 660 bin TL kar elde etmiş oldu.

Türk Hava Yolları A.O (THYAO) yönetim kurulu tarafından 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılmaması yönünde karar alındığını açıklandı. Konu ile ilgili yapılan KAP açıklamasında,

Milyon Liralık Dağıtım! Bu Hafta Temettü Dağıtma Kararı Alan Şirketler Listesi Milyon Liralık Dağıtım! Bu Hafta Temettü Dağıtma Kararı Alan Şirketler Listesi

''Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 162.998.000.000 TL net dönem karı bulunmaktadır.

Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde VUK bazlı kayıtlarda enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) 11.884.059.676 TL net dönem karı, 41.585.120.658 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır.Sermaye Piyasası kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca kâr payı dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ve geçmiş yıl zararları baz alınmalıdır. Yasal kayıtlarda yapılan enflasyon muhasebesi öncesi kayıtlarımızda bulunan dönem net karı geçmiş yıl zararlarından düşük olduğu için yasal kayıtlarda dağıtılabilecek bir kar bulunmamaktadır

Yine aynı kararda hem TMS/TFRS hem de VUK bazlı finansal tablolarda yapılacak olan enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıl zararları endeks farklarının mahsuplaşma işleminin Genel Kurul'a sunulması istenmektedir. Ortaklığımızın TMS/TFRS tablolarını hazırlarken kullandığı para birimi USD olduğu için bu tablolarda enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. VUK kayıtlarında ise öz sermaye hesaplarında herhangi bir mahsuplaşma işlemi yapılmamıştır.

Yukarıda bahsedilen kurul kararı sebebiyle yasal kayıtlarda kâr payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 162.998.000.000 TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu teklifi 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir." denildi.