Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) tarafından 5 Nisan 2024 tarihinde (bugün) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde genel kurul kar payı dağıtım kararı Hakkında açıklamalar yapıldı.

Yatırım Bankası O Hisseden 3,8 Milyar TL'lik Net Alım Gerçekleştirdi Yatırım Bankası O Hisseden 3,8 Milyar TL'lik Net Alım Gerçekleştirdi

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) şirketinin yönetim kurulunun, 27 Mayıs 2024 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 7,8626000 TL, net 7,0763400 TL temettü ödenmesi teklifinin genel kurulda onaylanarak kesinleştiği duyuruldu.

KAP Açıklaması

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) firması tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 20.579.818.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 2.000.015.710,55 TL’nin 27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasına ilişkin şirketimiz Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul’da onaylanmıştır.

Şirketimiz 2023 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 7,8626 TL brüt (7,8626 TL net), diğer hissedarlara ise 7,8626 TL brüt (7,07634 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

Yönetim Kurulumuzun ilgili teklifi çerçevesinde düzenlenen Coca-Cola İçecek A.Ş. 2023 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu aşağıda sunulmaktadır.'' denildi.