Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM), 6 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildirimde bulundu. Bu bildirimde, Bedelsiz Sermaye Arttırımı SPK Başvurusu hakkında açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, %400 oranında bir Bedelsiz sermaye artışıyla ilgili olarak Esas Sözleşmenin "Sermaye, Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 6 Haziran 2024 tarihinde başvuru yapıldığı belirtildi.

Yüzleri Güldüren Halka Arz Şirketinden Yapılan Karar Duyuruldu Yüzleri Güldüren Halka Arz Şirketinden Yapılan Karar Duyuruldu

KAP Açıklaması

Güne yüzde 10'luk artış ile başlayan şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL’si Sermaye Düzeltmesi Farklarından karşılanmak suretiyle %400 oranında artırılarak 30.000.000 TL’den 150.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve artırılan 120.000.000 TL sermayenin 17.061.611,36 TL’sinin A Grubu nama yazılı, 102.938.388,64 TL’sinin B Grubu hamiline olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

Sermaye artışına ilişkin olarak; Esas Sözleşmesinin “Sermaye Payların Nevi ve Devri” başlıklı 6 nolu maddesinin Ek’te yer alan şekilde tadiline,

Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşme değişikliğinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu’na olmak üzere, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin ”Sermaye, Payların Nevi ve Devri” başlıklı 6.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na 06.06.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.'' denildi.