Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) tarafından dün gerçekleştirilen 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı kapsamında temettü ödemesine ilişkin detaylar karara bağlandı. Yapılan açıklamaya göre 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı kapsamında temettü ödemesi yapılmasının kabul edildiği belirtildi. Firma temettü ödemesine ilişkin detayları da KAP üzerinden yatırımcılarına duyurdu.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ O TARİHTE YATIRILACAK

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) tarafından yapılan 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının ardından şirket Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiride bulunarak temettü kararını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre şirket 2023 karından pay başına brüt 1,0575395 TL, net 0,9517855 TL temetü ödemesi yapılacağını belirtti. Yapılacak temettü ödemelerinin 29 Nisan tarihinde olacağı da KAP'a yapılan bildiri üzerinden duyuruldu. 

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2.937.400.251,00 TL dönem net karı elde edilmiştir.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2023 yılına ait söz konusu konsolide dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmenin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan 2.490.892.519,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı  47.279.554,70 TL

İkinci Kâr Payı  952.720.445,30 TL

Toplam Brüt Kar Payı  1.000.000.000,00 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)   95.272.044,53 TL

Olağanüstü Yedek  1.395.620.474,47 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karından; Yasal Yükümlülükler ayrıldıktan sonra, dağıtılacak 1.000.000.000,00 TL brüt kar payının dönem net karından karşılanmasına, kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

Böylelikle 2023 yılı Karından 945.591.094,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 1.000.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 29.04.2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında karar verilmiştir."

CIMSA koyuyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketin hisseleri yıllık bazda yüzde 160,06 kazançla yatırımcısını mutlu etti. Fakat son aylarda bu durum tersine dönmeye başladı. Hisse fiyatları aylık bazda yüzde 4,90, haftalık bazda ise yüzde 6,89 değer kazanarak 32,56 TL seviyesinden işlem görüyor.

5 Gün Boyunca Tavan Giden Şirkete SPK'dan Kısıtlama Kararı 5 Gün Boyunca Tavan Giden Şirkete SPK'dan Kısıtlama Kararı

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.