Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) tarafından dün akşam yapılan KAP bildirisine göre şirketin pay sahiplerine temettü ödemesi yapacağı açıklandı. Şirket geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada temettü ödemesi için görüşme yapılmasına karar verildiğini açıklamıştı. Şirket tarafından yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlar KAP üzerinden bildirildi. Yapılan bildiride şirketin elde ettiği karı hisse sahiplerine temettü ödemesi olarak verileceği bildirildi.

TEMETTÜ ÖDEMESİNİ O TARİHTE YAPACAK

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) 6 Mayıs akşamı yaptığı KAP bildirisi kapsamında genel kurul toplantısında temettü ödemesinin yapılacağı kararı alındığı açıklandı. Şirket tarafından yapılan bildiriye göre hisse sahiplerine pay başına brüt 0,7259260 TL, net 0,6533334 TL temettü ödemesi yapılacak. Temettü ödemelerinin 25 Temmuz 2024 tarihinde ödeneceği ayrıca belirtildi.

Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi;

“Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz, 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen finansal tablolara göre 4.724.452.000 TL net dönem kârı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 3.236.186.078 TL net dönem kârı elde etmiştir.

VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 3.236.186.078 TL net dönem kârı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 161.809.304 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmış olup, söz konusu genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem kârından mahsup edilmesi neticesinde net dağıtılabilir dönem karı 3.074.376.774 TL olarak hesaplanmaktadır.

VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 3.236.186.078 TL net dönem karını ihtiva eden Geçmiş Yıl Kar/Zararları hesabı 538.638.699 TL negatif bakiye vermekte olup enflasyon düzeltmesi kaynaklı toplam 3.774.824.776 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına İlişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır.

SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 4.724.452.000 TL net dönem kârından 161.809.304 TL genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi sonucu net dağıtılabilir dönem karı 4.562.642.696 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara, yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan 83.283.745 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 4.645.926.441 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

Yabancı Yatırımcı Holding Hissesini 10 Gündür Topluyor Yabancı Yatırımcı Holding Hissesini 10 Gündür Topluyor

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından %25 oranında 1.161.481.610 TL tutarında kâr payı ayrılmasına, VUK düzenlemelerine göre tespit edilen net dağıtılabilir dönem karından 1.161.481.610 TL tutarında kâr payı ile 108.148.161 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.804.747.003 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, 1.161.481.610 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,7259 TL, net 0,6533 TL olmak üzere) 25 Temmuz 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına; toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.”

VESBE HİSSELERİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul’da VESBE koduyla işlem gören şirketin hisseleri 7 Mayıs itibariyle, 23 TL’den işlem görüyor. Şirket son bir ayda yatırımcısına yüzde 4,17 yıllık ise yüzde 128,40 oranında kazandırdı. Şirket tarafından alınan temettü kararı sonrasında hisse fiyatlarında gün içerisinde nasıl bir değişim yaşanacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.